Arshithong Gold อาชิตองค์ โกลด์ 1
1.Arshithong Gold อาชิตองค์ โกลด์ 1

Arshithong Gold อาชิตองค์ โกลด์

????Arshithong Gold???? สุดยอด นวัตกรรมสมุนไพร ผลงานของนักวิจัยคนไทย ดร.ณสพน โพธิ์วิจิตร
????รางวัลชนะเลิศ 9 เหรียญทองระดับโลก????<

฿1600.00

ซื้อสินค้า

Arshithong Gold อาชิตองค์ โกลด์ 2
2.Arshithong Gold อาชิตองค์ โกลด์ 2

Arshithong Gold อาชิตองค์ โกลด์

ดื่มครั้งละ 1 ฝา(30 cc) ก่อน อาหาร เช้า-เย็น


฿3000.00
฿3200.00
ประหยัด ฿200.00

ซื้อสินค้า

Arshithong Gold อาชิตองค์ โกลด์ 3
3.Arshithong Gold อาชิตองค์ โกลด์ 3

Arshithong Gold อาชิตองค์ โกลด์ 3

ดื่มครั้งละ 1 ฝา(30 cc) ก่อน อาหาร เช้า-เย็น


฿4200.00
฿4800.00
ประหยัด ฿600.00

ซื้อสินค้า

Arshithong Gold อาชิตองค์ โกลด์ 4
4.Arshithong Gold อาชิตองค์ โกลด์ 4

Arshithong Gold อาชิตองค์ โกลด์ 4

ดื่มครั้งละ 1 ฝา(30 cc) ก่อน อาหาร เช้า-เย็น


฿5600.00
฿6400.00
ประหยัด ฿800.00

ซื้อสินค้า

Arshithong Gold อาชิตองค์ โกลด์ 5 แถมฟรี 1
5.Arshithong Gold อาชิตองค์ โกลด์ 5 แถมฟรี 1

Arshithong Gold อาชิตองค์ โกลด์ 5 แถมฟรี 1

สุดคุ้ม ประหยัดเงินได้ถึง 2,100 บาท


฿7500.00
฿9600.00
ประหยัด ฿2,100.00

ซื้อสินค้า

ชุดเบิร์นไขมันเกาะตับ 1 เดือน
6.ชุดเบิร์นไขมันเกาะตับ 1 เดือน

ชุดเบิร์นไขมันเกาะตับ 1 เดือน

1.พร้อมไว้ท์ พลัส 9 กล่อง

2.ไดเอทโปร 4 กล่อง


ทานพร้อมชุดฟื้นฟูตับ

ทานครบ 1 เดือน ให้ไปตรวจวัดค่าไขมันเกาะตับ ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ


฿11650.00
฿14600.00
ประหยัด ฿2,950.00

ซื้อสินค้า

ชุดเจลประคบเย็น
7.ชุดเจลประคบเย็น

ชุดเจลเย็นพร้อมสายรัด

1.สายรัดเอว 1 เส้น

2.เจลเย็น 8 แผ่น ขนาด 10*20 ซม.ใช้ได้ตลอด

แช่เจลเย็นในช่องแช่แข็งของตู้เย็นประมาณ 2 ชม.แล้วนำมาประคบรอบท้องแนนวสะดือ อ้อมไปถึงด้านล้ง ใช้สายรัดยางยืดรัดแน่นให้แผ่นเจลเย็นแนบสนิท

เมื่อหายเย็น พัก 20-30 นาที แล้วเปลี่ยนแผ่นเจลใหม่ที่เย็น ส่วนแผ่นเดิมนำไปแช่ฟรีซใว้สำรอง

มั่นทำให้สม่ำเสมอ เป็นการฟื้นฟูระบบทำงานของตับ-ไต-ถุงน้ำดี และระบบน้ำเหลืองให้หมุนเวียนได้ดีขึ้นและให้กลับมาทำงานได้มากขึ้น


฿1500.00

ซื้อสินค้า

ชุดทดลองฟื้นฟูตับ
8.ชุดทดลองฟื้นฟูตับ

ชุดทดลองฟื้นฟูตับ

1.อาชิตองค์ โกลด์ 1 ขวด ทานครั้งละ 1 ฝา ก่อนอาหารเช้า-เย็น

2.กรีนเคอมิน 1 กล่อง มี 30 แคปซูล ทานก่อนอาหารเช้า ครั้งละ 2 แคปซูล ก่อนอาหาร 20 นาที 

3.โอลิซา คิวเทน 1 กล่อง มี 30 แคปซูล ทานครั้งละ 2 แคปซูล ก่อนนอน

4.ไวเลอตอง 1 กล่อง มี 30 แคปซูล ทานก่อนอาหาร ครั้งละ 2 แคปซูล เช้า-กลางวัน-เย็น

4.วิตามินรวม มัลวิน 1 กล่อง มี 30 แคปซูล ทานก่อนอาหาร ครั้งละ 1 แคปซูล

฿4850.00
฿5300.00
ประหยัด ฿450.00

ซื้อสินค้า

ชุดฟื้นฟูตับ 15 วัน
9.ชุดฟื้นฟูตับ 15 วัน

ชุดฟื้นฟูตับ 15 วัน

1.อาชิตองค์ โกลด์ 2 ขวด ทานครั้งละ 1 ฝา ก่อนอาหารเช้า-กลางวัน-เย็น

2.กรีนเคอมิน 3 (1 กล่อง มี 30 แคปซูล) ทานก่อนอาหาร ครั้งละ 2 แคปซูล เช้า-กลางวัน-เย็น ก่อนอาหาร 20 นาที 3 เวลา

3.โอลิซา คิวเทน 3 กล่อง(1 กล่อง มี 30 แคปซูล) ทานหลังอาหาร ครั้งละ 2 แคปซูล เช้า-กลางวัน และก่อนนอน 3 เวลา

4.ไวเลอตอง 2 กระปุก(1 กระปุก มี 50 แคปซูล) ทานก่อนอาหาร ครั้งละ 2 แคปซูล เช้า-กลางวัน-เย็น

5.มัลวิน 2 กระปุก( 1กระปุก มี 30 แคปซูล) ทานก่อนอาหาร ครั้งละ 1 แคปซูล มื้อเช้า


฿10750.00
฿12500.00
ประหยัด ฿1,750.00

ซื้อสินค้า

ชุดโปรฟื้นฟูตับเร่งด่วน 1 เดือน
10.ชุดโปรฟื้นฟูตับเร่งด่วน 1 เดือน

ชุดโปรฟื้นฟูตับเร่งด่วน 1 เดือน

1.อาชิตองค์ โกลด์ 6 ขวด ทานครั้งละ 2 ฝา ก่อนอาหารเช้า-กลางวัน-เย็น

2.กรีนเคอมิน 6 (1 กล่อง มี 30 แคปซูล) ทานก่อนอาหาร ครั้งละ 2 แคปซูล เช้า-กลางวัน-เย็น ก่อนอาหาร 20 นาที

3.โอลิซา คิวเทน 6 กล่อง(1 กล่อง มี 30 แคปซูล) ทานหลังอาหาร ครั้งละ 2 แคปซูล เช้า-กลางวัน-เย็น

4.ไวเลอตอง 6 กระปุก (1 กระปุก มี 50 แคปซูล)  ทานก่อนอาหาร ครั้งละ 2 แคปซูล

฿25050.00
฿31800.00
ประหยัด ฿6,750.00

ซื้อสินค้า

ชุดทดลองต้านมะเร็ง
11.ชุดทดลองต้านมะเร็ง

ชุดทดลองต้านมะเร็ง

1.อาชิตองค์ โกลด์ 1 ขวด ทานครั้งละ 2 ฝาขวด ก่อนอาหารเช้า-กลางวัน-เย็น

2.กรีนเคอมิน 1 (1 กล่อง มี 30 แคปซูล) ทานก่อนอาหารครั้งละ2 แคปซูล เช้า-กลางวัน-เย็น ก่อนอาหาร?20 นาที 3 เวลา

3.โอลิซา คิวเทน 1 กล่อง(1 กล่อง มี 30 แคปซูล)ทานหลังอาหาร ครั้งละ2 แคปซูล?เช้า-กลางวัน และก่อนนอน 3 เวลา

4.มัลวิน 1 กระปุก(1 กระปุก มี 30 แคปซูล) ทานหลังอาหาร ครั้งละ 2แคปซูล เช้า-กลางวัน-เย็น

5.ไวเลอตอง 1 กระปุก(1 กระปุก มี 50 เม็ด) ทานก่อนอาหาร ครั้งละ 2 เม็ด เช้า-กลางวัน-เย็น

6.สิงหโมรา 1 กระปุก มี 60 เม็ด ทานหลังอาหาร ครั้งละ 2 เม็ด เช้า-กลางวัน-เย็น


฿5300.00
฿5750.00
ประหยัด ฿450.00

ซื้อสินค้า

ชุดต้านมะเร็ง 15 วัน
12.ชุดต้านมะเร็ง 15 วัน

ชุดต้านมะเร็ง 15 วัน

1.อาชิตองค์ โกลด์ 3 ขวด ทานครั้งละ 2 ฝาขวด ก่อนอาหารเช้า-กลางวัน-เย็น

2.กรีนเคอมิน 3 (1 กล่อง มี 30 แคปซูล) ทานก่อนอาหารครั้งละ2 แคปซูล เช้า-กลางวัน-เย็น ก่อนอาหาร20 นาที

3.โอลิซา คิวเทน 3 กล่อง(1 กล่อง มี 30 แคปซูล)ทานหลังอาหาร ครั้งละ2 แคปซูล?เช้า-กลางวัน

4.มัลวิน 2 กระปุก(1 กระปุก มี 30 แคปซูล) ทานหลังอาหาร ครั้งละ 2แคปซูล เช้า-กลางวัน-เย็น

5.ไวเลอตอง 2 กระปุก(1 กระปุก มี 50 เม็ด) ทานก่อนอาหาร ครั้งละ 2 เม็ด เช้า-กลางวัน-เย็น

6.สิงหโมรา 2 กระปุก(1 กระปุก มี 60 เม็ด) ทานหลังอาหาร ครั้งละ 2 เม็ด

฿12850.00
฿14065.00
ประหยัด ฿1,215.00

ซื้อสินค้า

ชุดโปรต้านมะเร็ง 1 เดือน
13.ชุดโปรต้านมะเร็ง 1 เดือน

ชุดโปรต้านมะเร็ง 1 เดือน

  1. .อาชิตองค์ โกลด์ 6 ขวด ทานครั้งละ 2 ฝา ก่อนอาหารเช้า-กลางวัน-เย็น
  2. .กรีนเคอมิน 6 (1 กล่อง มี 30 แคปซูล) ทานก่อนอาหาร ครั้งละ 2 แคปซูล เช้า-กลางวัน-เย็น ก่อนอาหาร 20 นาที
  3. .โอลิซา คิวเทน 6 กล่อง(1 กล่อง มี 30 แคปซูล) ทานหลังอาหาร ครั้งละ 2 แคปซูล เช้า-กลางวัน
  4. .วิตามินรวมมัลวิน 6 กระปุก (1 กระปุก มี 30 เม็ด) ทานหลังอาหาร ครั้งละ 2 เม็ด เช้า-กลางวัน-เย็น
  5. .ไวเลอตอง6 +สิงหโมรา 6

฿27750.00
฿34500.00
ประหยัด ฿6,750.00

ซื้อสินค้า